حریم خصوصی


4 ثور 1402

حفظ حریم خصوصی خواننده‌گان، اشتراک‌کننده‌گان و همراهان اولویت ما است. ما به پیروی از مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) تعهد کامل داریم.

اطلاعات شما

اطلاعات شخصی شما مانند نام، ایمیل آدرس و آی‌پی آدرس هنگام استفاده از وب‌سایت در اختیار ما قرار می‌گیرد. هم‌چنان ممکن است این داده‌ها با پذیرفتن کوکی‌ها به صورت خودکار جمع‌آوری شوند.

استفاده از اطلاعات

از اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای ارتباط، فرستادن خبرنامه و بازاریابی استفاده می‌کنیم.

امنیت اطلاعات

ما اطلاعات شخصی شما را بدون رضایت شما در اختیار هیچ شخص یا نهاد سومی قرار نمی‌دهیم.

حقوق شما

شما حق دست‌رسی، ویرایش یا حذف اطلاعات شخصی خود را دارید.

تماس با ما

هرگاه در باره اطلاعات شخصی‌تان نگرانی داشتید، از طریق  info@afgexplainer.com با ما تماس بگیرید.

برای دریافت خبرنامه ایمیل تان را بنویسد