پادکست

صحرا مانی با «نان و گل‌های سرخ» به کن می‌رود

صحرا مانی، فیلم‌ساز و کارگردان افغانستانی با مستند «نان و گل‌های سرخ» به جشنواره‌ی کن می‌رود.

نور یی ولوله arrow_left [#335] Created with Sketch.

صحرا مانی با «نان و گل‌های سرخ» به کن می‌رود

صحرا مانی، فیلم‌ساز و کارگردان افغانستانی با مستند «نان و گل‌های سرخ» به جشنواره‌ی کن می‌رود.

نور یی ولوله arrow_left [#335] Created with Sketch.