یوتیوبر‌

جمع‌آوری هزاران امضا برای اخراج یک مبلغ طالبان از بلجیم

یک یوتیوبر‌ اهل افغانستان در بروکسل به اتهام سفیدنمایی‌ کارکردهای گروه طالبان در افغانستان، به دادگاه معرفی شده است. این یوتیوبر‌ اهل افغانستان که جمیل قادری نام دارد، از چندی به این‌سو به نفع طالبان و ایدئولوژی این گروه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کند. شماری از شهروندان افغانستان مقیم اروپا که نگران گسترش افراطیت استند، پس از ر...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.