کودکان

افغانستان یکی از صدرنشینان فهرست بدترین کشورها برای کودکان

در رتبه‌بندی کشورها از نگاه حقوق کودکان، افغانستان برای دومین سال پیهم یکی از صدرنشینان فهرست بدترین‌ کشورهای جهان برای کودکان شد. این رتبه‌بندی که از سوی سازمان حقوق کودکان (Kids Rights) انجام شده‌است، روز دوشنبه، پنجم سرطان، همه‌گانی شد. براساس این رتبه‌بندی، افغانستان در میان ۱۹۳ کشور جهان، در جایگاه ۱۹۱ قرار دارد. سودان جن...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.