چارلی چاپلین

دیدارهای سلمان رشدی: چارلی چاپلین و همسرش

29 سرطان 1402

زبیر رضوان

در ابتدای ۱۹۷۰ در ساحه‌ی سوهو، شهر لندن سوار یک تاکسی بودم که راننده ناگهان توقف کرد و گفت: «پیاده شو!». گفتم: «اما هنوز نرسیده‌ایم.» با تاکید دوباره گفت: «همین حالا پیاده شو!». ناراحت شدم و برایش پولی ندادم. برایش مهم نبود. همین که پیاده شدم، با سرعت زیادی رفت و حدود صد قدمی، در انتهای همان خیابان ایست...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.