نکتایی

رییس دعوت و ارشاد طالبان: نکتایی نشانه صلیب است و از بین بردن آن واجب

محمدهاشم شهید ورور، رییس دعوت و ارشاد گروه طالبان، روز چهارشنبه، چهارم اسد، در یک سخنرانی در اکادمی علوم، از بستن نکتایی در افغانستان به شدت انتقاد کرده‌است. این مقام بلندپایه‌ی طالبان در این سخنرانی گفته‌است که نکتایی نشانه‌ی «صلیب» و «کفری» است و از بین بردن آن، «واجب» است. برشی از سخنان رییس عمومی دعوت و ارشاد گروه طالبان در ب...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.