ملک ستیز

نگاه رسمی به پدیده‌ی پناه‌جویی

26 حمل 1402

ملک ستیز

چرا این مقاله را نوشتم؟ من در این مقاله سعی کرده‌ام تا به صورت کوتاه و واضح انواع پناهنده‌گی را به بحث گیرم. منظورم این ا‌ست تا آن‌عده از هم‌میهنانم را که تازه به دنیای پناهنده‌گی گام گذاشته و یا می‌گذارند، حمایت کنم. این نوشته شما را کمک می‌کند تا در تنظیم پرونده‌ی حقوقی و ارایه‌ی معلومات موجه برای نهادهای رسمی دول...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.