مستند

صحرا مانی با «نان و گل‌های سرخ» به کن می‌رود

صحرا مانی، فیلم‌ساز و کارگردان افغانستانی با مستند «نان و گل‌های سرخ» به جشنواره‌ی کن می‌رود. مستند «نان و گل‌های سرخ»، روایت زنده‌گی زنان افغانستان پس از تسلط طالبان است. گزینش این مستند برای نمایش در جشنواره‌ی کن به صورت رسمی، روز دوشنبه، چهارم ثور اعلام شد. این مستند قرار است در جشنواره‌ی کن نمایش ویژه داشته باشد. براساس گز...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.