فرهنگ

جوامع مهاجر مسلمان در قرنتین فرهنگی

1 سرطان 1402

یاسین نگاه

دوازده – سیزده سال داشتم که هوای کتاب خواندن به سرم زده بود و نمی‌دانستم که چه کتاب‌هایی را بخوانم و شایدم طرح این پرسش که چه کتاب‌هایی را بخوانم، بی‌هوده بود، چون درزادگاهم – شهر کوچک تالقان- آن سال‌ها تنها چند غرفه‌ی کوچک کتاب‌فروشی بود که همه قفسه‌های‌شان پر از کتاب‌هایی بود که درون‌مایه‌ی آن‌ها را آداب طهارت، شیوه‌ی شست‌وشوی دستگاه...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.

مهاجرت و جابه‌جایی نشانه‌ها

14 جوزا 1402

نصیر آرین

تولید گفتمان‌ها بازبسته به جابه‌جایی، کدگذاری، جهت‌مندی و مکان‌مندی نشانه‌هاست. اگر نشانه‌ها در یکی از این جهت‌ها دچار تغییر نشود، با گفتمان جدیدی مواجه نخواهیم شد. جابه‌جایی یک نشانه باعث می‌شود که کدهای موجود در آن خلع مفهوم شوند و مسیر حرکتش را تغییر دهد. بنابراین، امر جابه‌جایی نشانه‌ها به عنوان نقطه عبور از گفتمانی به...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.