فدارسیون فوتبال

تشکیل تیم ملی ۱۷ سال بانوان افغانستان در اوج اختلاف‌ها در فدراسیون فوتبال

در حالی که اختلاف‌ها در فدراسیون فوتبال افغانستان به اوج خودش رسیده و کمیته‌ی اجرایی پای حکم برکناری فضل محمد شهاب، سکرترجنرال این فدراسیون امضا کرده‌، «تیم ملی ۱۷ سال بانوان افغانستان» برای حضور در یک تورنمنت دوستانه، تشکیل شده‌است. فدراسیون فوتبال افغانستان، اخیرا جلسه‌ای برگزار کرد و اعضای کمیته اجرایی در آن جلسه به برکناری فضل م...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.