شوک فرهنگی

جوامع مهاجر مسلمان در قرنتین فرهنگی

1 سرطان 1402

یاسین نگاه

دوازده – سیزده سال داشتم که هوای کتاب خواندن به سرم زده بود و نمی‌دانستم که چه کتاب‌هایی را بخوانم و شایدم طرح این پرسش که چه کتاب‌هایی را بخوانم، بی‌هوده بود، چون درزادگاهم – شهر کوچک تالقان- آن سال‌ها تنها چند غرفه‌ی کوچک کتاب‌فروشی بود که همه قفسه‌های‌شان پر از کتاب‌هایی بود که درون‌مایه‌ی آن‌ها را آداب طهارت، شیوه‌ی شست‌وشوی دستگاه...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.