شهروندان

شمار آواره‌گان در جهان به ۱۱۰ میلیون تن رسید

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان در گزارش سالانه‌ی خود اعلام کرد که شمار آواره‌گان در جهان به رکورد ۱۱۰ میلیون تن رسیده است.

بر اساس گزارش این سازمان که روز چهارشنبه منتشر شد، نزده میلیون تن تنها در سال ۲۰۲۲ آواره شده‌اند.

ع...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.