شعر سپید

دمی با «دم‌بند»

بخش دوم:

به باور من، شعر کوتاه سپید امروزی در برابر شعرهای بلند قرار می‌گیرد؛ به این معنی که در شعرهای بلند ما مجبور نیستیم تا شعر حتمن فضای بسته و قراردادی داشته باشد. شاعر آزادی دارد و می‌تواند از یک موتیف به موتیف دیگر وارد شود و سطرها را ادامه دهد تا آن‌جایی ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.

دمی با «دم‌بند»

بخش نخست: دم‌بند، مجموعه‌ی شعری از عارف حسینی است در دو بخش که بخش نخست آن اختصاص داده‌شده است به شعرهای بلند و بخش دوم آن ‌که «نشست تنهایی یک مرد» نام‌گذاری شده‌است، اختصاص یافته به شعرهای کوتاه شاعر که از ساختار سپید امروزی برخودار است. شعرهای کوتاه امروزی با فرم‌های متفاوت در بستر ادبیات امروز فارسی به چشم می‌خورد که ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.