سیاست

سه دگردیسی در فضای امنیتی افغانستانِ پس از اسد ۱۴۰۰

سقوط افغانستان، تغییرات و دگردیسی‌های همه‌جانبه‌ای را بر روی افغانستان اعمال کرد. دایره‌ی این تغییرات نیز تنها محدود به تغییر رژیم و روی کار آمدن یک رژیم اسلامی نبوده است. این دگردیسی‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانی و حتا محیط‌زیستی نیز قابل مشاهده است. از جمله‌ی مهم‌ترین دگرگونی‌ها، می‌توان دگرگونی در ماهیت امنیتی ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.