سد کجکی

قمی: طالبان به کارشناسان ایرانی اجازه بازدید از سد کجکی را داده‌است

حسن کاظمی قمی، نماینده‌ ویژه‌ رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان گفته‌است که طالبان به کارشناسان ایرانی اجازه بازدید از سد کجکی را داده‌است. براساس گزارش رسانه‌های ایران، نماینده ویژه رییس‌جمهور این کشور در یک مصاحبه تلویزیونی به طالبان وعده داده است که این کار تا پانزده روز آینده انجام شود. در متن مصاحبه کاظمی قمی که از آدرس خبر...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.