سازمان عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل: رفتار طالبان با زنان به مثابه جنایت علیه بشریت بررسی شود

سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان در یک گزارش مشترک خواستار بررسی رفتار طالبان با زنان به مثابه «جنایت علیه بشریت» شده‌اند. گزارش مشترک این دو سازمان، روز جمعه، پنجم جوزا، زیر عنوان «جنگ طالبان با زنان: جنایت علیه بشریت و خشونت جنسیتی در افغانستان» منتشر شد. گزارش ضمن یادآوری رفتارهای خشونت‌بار، تبعیض‌آمیز و سخ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.