ریچارد بنت

ریچارد بنت: تبعیض جنسیتی طالبان باید به عنوان جنایت بین‌المللی شناخته شود

گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آغاز پنجاه‌وسومین نشست شورای حقوق بشر این سازمان خواست تا تبعیض جنسیتی طالبان علیه زنان افغانستان به عنوان جنایت بین‌المللی شناخته شود. ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل، روز دوشنبه، بیست‌ونهم جوزا، در نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفت: «ما نباید از این امر چشم‌پوشی کنیم. ما باید تما...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.