روسیه

روسیه وارد جنگ داخلی می‌شود

3 سرطان 1402

زبیر رضوان

سالون آینه‌هایی که ولادیمیر پوتین در اطراف خود و در داخل کشورش ساخته، آنقدر پیچیده و چند لایه است که در آستانه‌ی یک شورش واقعی، شک دارم که رییس‌جمهور روسیه خود به واقعی بودن خودش باور داشته باشد. می‌توان با اطمینان گفت که بقیه‌ی ما هنوز نمی‌توانیم کم‌تر از یک‌ روز پس از شروع این شورش، انگیزه‌های واقعی باز...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.