دم‌بند

دمی با «دم‌بند»

بخش نخست: دم‌بند، مجموعه‌ی شعری از عارف حسینی است در دو بخش که بخش نخست آن اختصاص داده‌شده است به شعرهای بلند و بخش دوم آن ‌که «نشست تنهایی یک مرد» نام‌گذاری شده‌است، اختصاص یافته به شعرهای کوتاه شاعر که از ساختار سپید امروزی برخودار است. شعرهای کوتاه امروزی با فرم‌های متفاوت در بستر ادبیات امروز فارسی به چشم می‌خورد که ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.