داعش

بلینکن: امریکا در برابر تهدید داعش هوشیار است

وزیر امور خارجه امریکا در نشست کشورهای خلیج فارس در مورد داعش گفته است که با وجود پیش‌رفت‌ها در جنگ با داعش، هنوز هم مبارزه با این گروه پایان نیافته و کشورش تهدید داعش را جدی می‌گیرد و در این مورد هوشیار است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، این اظهارات را روز پنج‌شنبه، هژدهم جوزا، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای خلیج فارس که به ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.