دادگاه عالی

دادگاه عالی پاکستان دستور آزادی فوری خان را صادر کرد

دادگاه عالی پاکستان ضمن «بی‌اعتبار» خواندن چه‌گونگی بازداشت عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور، به آزادی فوری او از بند پولیس دستور داد. عمرعطا بندیال، دادستان ارشد دادگاه عالی پاکستان، روز پنج‌شنبه گفت که روند بازداشت خان فاقد اعتبار است و پولیس باید او را فوراً آزاد کند. بندیال از عمران خان خواست که برای رسیده‌گی به اتهام مالی...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.