تحصیلات عالی

اجباری‌شدن تدریس به زبان‌های فارسی و پشتو در دانشگاه‌ها

وزارت تحصیلات عالی گروه  طالبان با نشر اطلاعیه‌ای، تدریس در دانشگاه‌ها به زبان‌های فارسی و پشتو را اجباری کرده‌است. در اطلاعیه‌ی وزارت تحصیلات عالی این گروه، از استادان دانشگاه‌ها خواسته شده‌است که مواد آموزشی، تالیف‌ها، آثار علمی – تحقیقی و ترجمه‌های خود را به هر دو زبان – فارسی و پشتو – تهیه و عمومی کنند. هم‌چنان به این استادان...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.