تاریخ

دیدارهای سلمان رشدی: بیتل‌ها و مواجهه با تاریخ

18 قوس 1402

زبیر رضوان

در چند روز گذشته زمان زیادی را صرف تماشای مستند بسیار طولانی و بیش از هفت‌ساعتۀ «بیتلز: برگرد» کردم که توسط پیتر جکسون با قطعه‌های زیادی از فیلم ساخته شده، و آن فیلم‌ها را مایکل لیندسی برای مستند هشتاد دقیقه‌یی خودش «بگذار بماند» جمع آوری کرده بود. این برای یکی هم‌نسلان من، مثل وارد شدن...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.