بورد کریکت افغانستان

سهم افغانستان از بودجه‌ شورای جهانی کریکت چند است؟

براساس تقسیم‌بندی جدید شورای جهانی کریکت، بورد کریکت افغانستان از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ میلادی، سالانه بیش از ۱۶ میلیون دالر بودجه دریافت خواهد کرد. در تقسیم‌بندی جدید، هند با ۲۳۱ میليون دالر، آسترالیا با ۳۷.۵ میليون دالر و انگلستان با ۴۱.۳ میليون دالر بیشترین سهم و افغانستان با ۱۶ میليون دالر، کم‌ترين سهم را از بودجه‌ی سالانه‌ی اين شورا...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.