اتحادیه اروپا

بیش از نه ‌هزار افغانستانی در ماه فبروری خواستار پناهنده‌گی در اتحادیه اروپا شده‌اند

اداره‌ی آمار اتحادیه اروپا، روز پنج‌شنبه، چهارم جوزا، گزارش ماهانه خود درباره تقاضای پناهنده‌گی در کشورهای عضو این اتحادیه را منتشر کرد. در این گزارش آمده‌است که درخواست پناهنده‌گی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه فبروری امسال نسبت به ماه فبروری سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته‌است. براساس این گزارش، در ماه فبروری امسال، ۷۶۵۰۰ ن...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.