درباره‌ی ما


19 حمل 1402

افغانستان اکسپلینر یک رسانه‌ی آزاد و مستقل است. این رسانه به هیچ نهاد، سازمان و یا گروه نظامی، سیاسی، اجتماعی و یا کشوری وابسته نیست. ما باورمند به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق‌بشری و عدالت اجتماعی هستیم.

 ما در نشر رویدادها و مطالب، متعهد بر اصل بی‌طرفی، توازن، شفافیت و دقت هستیم.

این رسانه با همکاری گروهی از خبرنگاران، حدود بیست ماه پس از سقوط افغانستان، در سال ۱۴۰۲ خورشیدی اساس‌ گذاشته شد تا بتواند، در فضای خفقان، سرکوب و سانسور، به صدای مردم بدل شود.

این رسانه تلاش می‌کند صدای زنان، دانش‌آموزان و دانشجویان، پناهنده‌گان و اهل هنر و فرهنگ افغانستان در داخل و بیرون از مرزهای کشور باشد.

 

برای دریافت خبرنامه ایمیل تان را بنویسد