شرایط فرستادن مطالب


4 ثور 1402

افغانستان اکسپلینر از نشر هرگونه نوشته‌ای که در آن ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک نقض شود، پرهیز می‌کند.

نوشته‌هایی که در آن به نهاد، گروه و یا شخصی توهین صورت گیرد، نشر نمی‌شوند.

نوشته‌ها با شرح کوتاهی درباره‌ی نویسنده یا مترجم ارسال شود.

نوشته‌ها با عکس با کیفیت از خود نویسنده و یا عکس مرتبط با موضوع ارسال گردد.

نوشته‌ها پیشینه‌ی نشر در هیچ جای دیگری را نداشته باشند تا حق نشروپخش رعایت شود.

نوشته‌ها ارزش نشر را داشته و با مباحث جاری مرتبط باشند.

نوشته‌ها دارای عنوان و تیتر باشند.

نوشته‌هایی که از زبان‌های دیگر ترجمه می‌شود، با لینک متن اصلی فرستاده شوند.

نوشته‌ها باید در فارمت Word ارسال گردد.

افغانستان اکسپلینر در ویرایش مطالب دست باز دارد.

برای رد یا تایید مطالب ارسالی، افغانستان اکسپلینر حق تصمیم‌گیری دارد.

برای دریافت خبرنامه ایمیل تان را بنویسد